• Top slideshow
  • Top slideshow

Profil spoločnosti Lottery Brokers

Lottery Brokers, s.r.o., dalej len Lottery Brokers, bola založená v roku 2014 s cieľom stať sa spoľahlivým partnerom v oblasti riešenia poistenia na území Slovenskej republiky. Spoločnosť Lottery Brokers poskytuje služby ako samostatný finančný agent v oblasti sprostredkovania poistenia  na území celej Slovenskej republiky.

Spoločnosť Lottery Brokers má dojednané poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú sprostredkovateľom poistenia s limitom odškodnenia 1 120 200 euro na poistnú udalosť / 1 680 300 euro – kumulatívny limit odškodnenia.